Thánh Lễ Tạ Ơn, Công Bố văn thư Phê Chuẩn Hiến Pháp

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Video»Thánh Lễ Tạ Ơn, Công Bố văn thư Phê Chuẩn Hiến Pháp

Thánh Lễ Tạ Ơn, Công Bố văn thư Phê Chuẩn Hiến Pháp

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa