CHÂN THÀNH TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Tư»CHÂN THÀNH TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

CHÂN THÀNH TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

 

BÀI 6 :

CHÂN THÀNH BIỂU LỘ TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

 

Điều kiện thiết yếu cho một sự chân thành trong đời sống chung, chính là sự khiêm nhường. Không có sự khiêm nhường thì không thể có sự chân thành đích thực. Khiêm nhường là nền tảng cho tất cả lối sống của chúng ta, cho cách ứng xử của chúng ta đối với chị em, là sống thật với chính mình, với Chúa và với chị em. Không có sự khiêm nhường thì mọi sự sẽ đổ vỡ, mọi tương quan đều bị bẻ gãy, mọi cố gắng đều tiêu tan... Kiêu căng phá vỡ tương quan giữa mình với Chúa và giữa mình với anh chị em. Chúa Giêsu đã đến để dạy cho chúng ta sự khiêm nhường, qua lời nói và hành vi của Ngài. Sự khiêm nhường của Ngài làm nền tảng cho sự khiêm nhường của chúng ta.

I.             Sự Khiêm nhường của Chúa Kitô

 

   1. Ngài ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Cha Ngài

Sự khiêm nhường đầu tiên ta có thể thấy nơi Chúa Giêsu chính là sự nhận lãnh. Ngài nói : “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.” (Mt 11,27) Chúa Giêsu ý thức rằng Ngài nhận  lãnh tất cả từ Chúa Cha. Những gì Ngài có là từ Cha mà đến. Ngài sẽ không có gì cả nếu không Cha.

   2.Đến sống khiêm hạ như một người phàm

Thánh Phaolô nói: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.”(Pl 2, 6-8) Ngài đã sống khiêm hạ trong kiếp phàm nhân, trong thân phận con người yếu đuối.

    3. Quỳ xuống rửa chân

Ðức Giêsu biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.”

Vậy, Người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?"  Ðức Giêsu trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu". Ông Phêrô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!" Ðức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa chân cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy". Ông Simon Phêrô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa". Ðức Giêsu bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!" Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch".

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Ðức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là 'Thầy', là 'Chúa', điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.  Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13, 3-14)

Chúa Giêsu bảo hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Cả cuộc đời của Ngài là một sự tự hạ. Và sự chân thành nhất được biểu lộ trong sự khiêm hạ đó. Vâng phục của Ngài nói lên sự chân thành mà Ngài dành cho Cha và con người.

 

I      I.Sự khiêm nhường của người Tu sĩ

Người tu sĩ muốn nên giống Chúa Giêsu. Ngài đã sống làm sao thì người tu sĩ cũng muốn sống như vậy

   1.Xác tín vào nhà Dòng để tìm kiếm sự khiêm nhường

Trước tiên họ xác tín vào nhà Dòng là tìm kiếm sự khiêm nhường. Vì họ muốn giống Chúa nên họ tìm cách sống như Ngài, là sự khiêm nhường. Ta phải luôn tự hỏi : Tôi vào nhà Dòng để làm gì? Câu trả lời chắc chắn và không sợ sai lầm : sự khiêm nhường. Với mục đích đó, chúng ta sẽ không còn đau khổ vì thấy mình yếu kém, bất tài, cũng không thấy tủi thân tủi phận vì khả năng kém cỏi của mình, hoặc vì bề trên giao cho công việc quá tầm thường so với khả năng của mình, bởi vì tôi vào nhà Dòng là để tìm kiếm cái hèn kém tầm thường đó, bởi vì tôi biết Chúa Giêsu ở những nơi thấp kém đó mà.  Chúa Giêsu không ở nơi cao vời, nhưng ở trong những chỗ thấp kém

 

   2.Ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa

Cũng như Chúa Giêsu luôn ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa Cha, thì người tu sĩ cũng ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ cha. Sống chân thành là nhận mình chẳng có gì trơn và mình phải nhận lãnh mọi sự từ Chúa qua cộng đoàn, qua chị em. Nếu ta có một tài năng nào đó, là do Chúa ban chứ không phải do ta. Vì vậy , ta không có lý do gì để vênh vang tự đắc. Chỉ có một  điều làm cho chúng ta tự hào đó là thập giá Chúa Kitô và sự yếu đuối của chúng ta. Thánh Phao lô nói: “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian” (Gl 6,14) hoặc: “còn về bản thân tôi, tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi” (2Cr 12,5) Phải thú nhận đôi khi chúng ta tự hào về những chuyện đâu đâu hoàn toàn có tính trần tục. Ta cần tự hào về những yếu kém của chúng ta

    3. Chấp nhận sự hèn kém nơi mình

Ở đây ta nên đọc lại đoan tin mừng thánh Luca 19,1-10

Trong đoạn Tin Mừng này chúng ta thấy hai hành động : leo lên và tụt xuống của ống Da-kêu. Hành động thứ nhất do sáng kiến cùng với sự tò mò của ông. Hành động thứ hai do mệnh lệnh của Chúa. Hành động thứ nhất là cố gắng của con người; hành động thứ hai là con người buông lỏng để tụt xuống. Hành động đầu không làm ông biến đổi; hành động sau mới làm cho ông biến đổi. Hành động đầu chỉ làm cho ông thấy Chúa Giêsu là một con người lạ thôi; hành động sau mới cho ông thấy Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Phải chăng đây là kiểu mẫu cho đời sống thiêng liêng, đời sống cầu nguyện của chúng ta? Tuy nhiên, cố gắng đầu tiên luôn là cái gì cần thiết, cho dù đó chỉ là một lý do tầm thường thôi, hoặc chỉ là một sự tò mò. Nhưng qua một chút tò mò, một chút cố gắng đó, Chúa Giêsu đến gặp và biến đổi con người đó.

1) Leo Lên

a. Tìm cách gặp Thiên Chúa

“Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai.” Da-kêu vì tò mò muốn thấy Chúa nên đã tìm mọi cách để thấy cho bằng được. Muốn biết Thiên Chúa là bước đầu cho một hành trình đi tìm kiếm Ngài. Sẽ không có động lực thúc đẩy nếu ban đầu không có một khao khát muốn biết Ngài. Dù khao khát này có thể là rất yếu, mong manh hay chỉ có vẻ tiêu cực, nhưng nó rất cần thiết. Thật ra khao khát này Chúa đã đặt vào lòng con người rồi. Thánh Augustinô thưa với Chúa : “ Lạy Chúa, Chúa đã tạo chúng con cho Chúa và lòng chúng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.” Thiên Chúa sắp đặt những điều kiện tự nhiên để con người có thể tìm gặp Ngài. Thánh Phaolô nói : “Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa, thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Người”(Rm1,19-20)

Khởi đầu của một ơn gọi có thể là một sự tò mò, một thèm khát biết đời tu, muốn tìm gặp Ngài một cách hết sức tự nhiên. Mặc dù rất là sơ sài lúc ban đâu, nhưng đây là chuyện cần thiết, bởi vì sẽ không có cố gắng vươn lên nếu không có thèm khát này.

b.  Cố gắng “leo lên” của con người

Ông(Da-kêu) liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su.” Mặc dù thấp lùn, ông cũng cố gắng tìm cách để xem thấy Ngài.
Với thèm khát gặp Thiên Chúa, con người cố gắng tìm cách gặp Ngài. Có những phương thế khác nhau trong việc đi tìm Ngài, và cố gắng ban đầu luôn là cần thiết cho việc tìm kiếm Thiên Chúa. Cố gắng tìm cách leo lên của con người giống như đứa bé trèo lên cầu thang, mà thánh Têrêxa mô tả. Có cố gắng mấy đi nữa, nó cũng không thể leo lên được.
Tuy nhiên có những người tự phụ với khả năng Chúa ban cho mình, họ tưởng rằng kết quả họ có là của mình. Thay vì họ tìm gặp Ngài , họ đã gạt Ngài ra khỏi cuộc sống của họ; thay vì dựa vào Ngài mà đi, họ tự mình “trèo lên” để bắt chụp Ngài.

c.  Kinh nghiệm thất bại

Bên cạnh những thành quả nho nhỏ họ đạt được, con người kinh nghiệm một sự thất bại ê chề. Chính khi thất bại họ mới kinh nghiệm được sự bất lực của mình. Và đôi khi Chúa để cho họ thất bại, để nhờ đó họ “sáng mắt” ra, mà không còn tự phụ. Ai trong chúng ta cũng có lần kinh nghiệm sự thất bại, và có những thất bại ê chề, những thất bại tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả. Càng tu lâu tưởng chừng gặp được Chúa, nhưng “trèo” lâu rồi mà sao cứ còn tệ hơn ngày nào, chẳng  thấy Chúa đâu cả….. Nhưng những thất bại đó lại là những bài học quý giá, là phương thế cho chúng ta trở về thân phận mỏng dòn, yếu đuối của mình.

2)  Tụt xuống

a. Chúa đến bảo tụt xuống

Này ông Da-kêu, xuống mau đi”. Chúa đến bảo Da-kêu tụt xuống và chỉ khi đó ông mới kinh nghiệm về Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu và có một sự hoán cải. Chúng ta cũng thế, khi chúng ta đang cố gắng leo lên thì Ngài sẽ đến bảo chúng ta tụt xuống. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận tụt xuống, chúng ta mới có hy vọng đụng chạm Ngài, mới có hy vọng kinh nghiệm được Ngài, và chỉ khi đó ta mới có thể thay đổi đời sống.

b. Tụt xuống cho đến cái chỗ ti tiện của mình

Không bao giờ chúng ta có thể vươn lên tới Thiên Chúa, nếu chúng ta không tụt xuống. Và tụt xuống không chỉ vừa vừa mà tụt xuống trong cái đê hèn nhất, cái yếu đuối nhất, thân phận mong manh nhất, nhận ra thân phận tội lỗi và nghèo hèn của mình và nói với Chúa về tất cả đớn hèn đó. Tụt xuống đó ta sẽ bước vào con đường sự thật. Bao nhiêu lâu ta chưa dám tụt xuống bấy nhiêu lâu ta vẫn con mãi mãi xa Chúa. Tại sao ? Bởi vì Chúa ở trong vực sâu cuộc đời ta. Sống chân thật là sống cái “tụt xuống” đó. Sự khiêm nhường nói lên một cách rõ nét nhất sự chân thành của một ai đó đối với Chúa và với cộng đoàn.

Trước khi ta tụt xuống thì Chúa Kitô đã tụt xuống rồi, Ngài đã tụt xuống tới cái thấp nhất của thân phận con người. Nếu Chúa của ta mà thế thì ta đâu có lý do gì mà trèo lên. Và chỉ ở chỗ thấp nhất đó ta mới đụng chạm được Thiên Chúa trong Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo hèn vì hết thảy chúng ta. Tụt xuống để gặp Chúa, tụt xuống để gặp chị em.

4. Tụt xuống để nên giống anh em mình mọi đàng.

Chân thành với chị em không cho phép chúng ta sống bên trên chị em, nhưng là sống như chị em, hay còn hơn nữa sống kém hơn chị em, phục vụ chị em. Bao nhiêu lâu chưa trở nên bé nhỏ trước mặt chị em, chưa trở nên bình đẳng với chị em thì bấy nhiêu lâu ta chưa thể nói là sống chân thành với chị em. Sự chân thành không cho phép ta ở trên chị em, nhưng là ở dưới hoặc sống như chị em. Chân thành loại trừ tính tự phụ, kiêu ngạo, loại trừ sự xa cách.

6.Tụt xuống, con đường cầu nguyện đích thực.

Khi tụt xuống trong thân phận khó nghèo hoàn toàn, ta sẽ ra trước mặt Thiên Chúa với cái yếu hèn của chúng ta, và khi đó Ngài sẽ nâng chúng ta lên, để cho chúng ta gặp Ngài. Ở đây ta nên đọc lại Lc 18,9-14 :“Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”

Con đường cầu nguyện thật là con đường đi xuống, con đường tự hạ. Từ cái khốn cùng của mình ta kêu lên tiếng kêu rên siết do Chúa Thánh Thần thúc đẩy từ bên trong. Tiếng kêu đó là dấu hiệu cho thấy một tâm hồn đang cầu nguyện thật. Cầu nguyện chân thành là cầu nguyện với tâm lòng khiêm tốn. Cầu nguyện là gặp gỡ với Thiên Chúa và đồng thời gặp gỡ chị em mình. 

Tạm kết

Để kết luận, không chi bằng ta lấy lại lời thánh Phaolô sau đây : “Nếu quả thật sự liên kết với Đức Ki-tô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su.” (Pl 2,1-5)

 

 

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa