AMEN - dongnuthuasaitinhthuongchua.com

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

AMEN     Amen là tiếng mà Kinh Thánh cả Cựu Ước lẫn Tân Ước thường dùng. Chúa Giêsu cũng dùng nhiều từ Amen này. Tiếng Amen được sử dụng rất nhiều trong phụng vụ và trong các giờ kinh đạo đức. Ý nghĩa của nó rất phong phú và sâu sắc, chính vì thế người ta không dịch ra trong một từ cố định nào, bởi vì những từ ngữ dịch ra không lột được hết. Vì vậy người ta dùng nó và biến nó thành một từ rất quen thuộc đối với chúng ta, đôi khi chúng ta không biết, không hiểu hay không muốn để ý đến nó nữa. Thật ra ý nghĩa của nó gắn liên với cuộc đời, với đời sống thiêng liêng. Vì thế chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem tiếng Amen chi phói đời sống thiêng của chúng ta thế nào và xem thử ta đã sống tiến đó đến mức độ nào.

I. NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA TIẾNG AMEN

1. Amen trong Kinh Thánh
     Rất nhiều lần Kinh thánh dùng tiếng Amen, một từ ngữ đơn giản, ngắn gọn nhưng lại diễn tả một xác tín sâu xa. Ta thử trích ra đây vào câu trong Kinh Thánh:
- Cựu ước:
+ 1Sb 16,36 : ”Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en,từ muôn thuở cho đến muôn đời! "Và toàn dân hô lớn: "A-men! Ha-lê-lui-a! "
+ Tv 41,14:
“Chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa Ít-ra-en,từ muôn thuở cho đến muôn đời. A-men. A-men.”
(xem Tv 72,19; 89,52)
+ NK 8, 6 :
“ Bấy giờ ông Ét-ra chúc tụng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩ đại, và toàn dân giơ tay lên đáp rằng: "A-men! A-men! " Rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy ĐỨC CHÚA” (x 5,13)
+ Một trong những cái tên gán cho Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa chân thật: “Trong xứ, ai cầu phúc cho mình sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà cầu phúc; trong xứ, ai thề sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà thề. Vì những nỗi gian truân thời trước sẽ chìm vào quên lãng và không còn xuất hiện trước mắt Ta.” (Is 65,16) Nếu để nguyên văn, ta có thể nói: Thiên Chúa Amen (God of Amen)
- Tân ước
+ Chúa Giêsu dùng tiếng Amen:
Cứ mỗi đầu câu Chúa Giêsu thường bắt đầu tiếng amen, mà các bản dịch thường dịch là thật, quả thật:
“Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy” (Mt 12, 40)
“ Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu! " (Ga 8,58) Trong bản Hylạp, tác giả dùng đúng tiếng Amen. Cho nên ta có thể để nguyên : “Amen, amen, …..”.
“Quả thật, Chúa Cha yêu người Con và cho người Con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người Con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc” (Ga 5,20)
+ Phúc âm Thánh Luca kết thúc với tiếng Amen
+ Trong thư Thánh Phaolô, sau những bài cầu nguyện và chúc tụng ngài đều kết thúc bằng những tiếng amen :
“Họ là con cháu các tổ phụ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.” (Rm9,5)
“Xin Thiên Chúa là nguồn bình an, ở cùng tất cả anh em. A-men.” (Rm 15, 33)
+ Trong sách Khải Huyền dùng rất nhiều tiếng Amen, đặc biệt tên của Chúa Giêsu cũng được gọi là Amen:
“Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Lao-đi-ki-a: Đây là lời của Đấng A-men, là Chứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng” (Kh 3,14)
- Trong phụng vụ và các giờ kinh đạo đức
Tiếng Amen được đưa vao phụng vụ từ rất sớm. Thông thường đó là từ để kết thúc một lời cầu xin dài hay ngắn với ước mong được Chúa chấp nhận lời cầu xin đó và ban cho ta như lòng mong muốn, hay đó là lời tuyên xưng niềm tin ……

2. Ý nghĩa tiếng Amen
     Trên đây ta tóm tắt những chứng cứ của tiếng Amen trong Kinh Thánh và trong phụng vụ. Bây giờ ta tìm hiểu xem nó có ý nghĩa như thế nào.
Amen có nguồn gốc từ tiếng Dothái: Aman, trong tân ước aman được dịch ra tiếng Hylạp là amhn (amen), hoặc αληθος. Từ này có nghĩa là : đúng như vậy, thật vậy, quả thật như vậy, ước được như vậy, hoặc xin vâng. Điều này có nghĩa là khi ta đọc tiếng Amen là ta chấp nhận tất cả, ta chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, ta chấp nhận Thiên Chúa như Ngài là, đồng thời ta chấp nhận anh chị em mình và ngay cả chính mính như anh chị em là và như ta là ta. Nói đúng hơn ta chấp nhận thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời ta và trên cuộc đời anh chị em mình. Có một kinh nói lên điều này rõ ràng nhất đó là kinh Lạy Cha. Kết kinh này ta đọc Amen. Trong kinh này ta xin cho ý Cha thể hiện, …. Cho chúng ta lương thực hằng ngày …. Và ta kết luận amen, để nói lên khát vọng muốn cho tất cả những chuyện đó được thực hiện.

II. AMEN: CHÚA KITÔ KHỞI ĐẦU VÀ KẾT THÚC

     Một nhận xét ở đây là tiếng Amen của dân chúng Do thái hoặc của các tông đồ, thường được đặt sau câu, ví dụ: “Xin Thiên Chúa là nguồn bình an, ở cùng tất cả anh em. A-men.” Nhưng tiếng amen được Chúa Giêsu thốt ra lại được đặt ngay trước : Amen , Amen (quả thật, quả thật ….) Điều này cho thấy tiếng Amen vừa là tiếng khởi đầu cũng là tiếng kết thúc. Được đặt ở khởi đầu, tiếng amen nói lên một xác quyết, chắc thực. Một chân lý Chúa Giêsu nói ra là một điều chắc chắn không thể sai lầm được bởi nó phát xuất từ Thiên Chúa. Những gì đến từ Thiên Chúa đều chắc thực. Và nó chắc thực không chỉ có khởi đầu mà là mãi mãi cho đến khi hoàn thành trọn vẹn. Được đặt ở kết thúc, tiếng Amen muốn nói lên cái khao khát của Chúa Kitô cũng như của Giáo Hội mong được thực hiện. Giáo Hội nói lên điều đó bằng cách cất lên tiếng Amen sau mỗi lời nguyện và lời chúc tụng. Vì thế mỗi lời cầu xin của chúng ta được bảo đảm bởi cái gì đã chắc thực, có đó rồi.
     Đàng khác, Chúa Kitô chính là tiếng Amen. Sách Thánh nói : “Hãy viết cho thiên thần của Hội Thánh Lao-đi-ki-a: Đây là lời của Đấng A-men” Chúa Kitô là tiếng Amen của Thiên Chúa nói với con người và Ngài cũng là tiếng Amen của con người đối với Thiên Chúa. Những cái “có” nơi Thiên Chúa đậu lại nơi Ngài: “Quả thật, mọi lời hứa của Thiên Chúa đều là "có" nơi Người. Vì thế, cũng nhờ Người mà chúng ta hô lên "A-men" để tôn vinh Thiên Chúa” (2Cr 1, 20). Ngài cũng là tiếng Amen của tất cả chúng ta.
     Chúa Kitô vừa là khởi đầu vừa là kết thúc, là An-pha và Ô-mê-ga: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.” (Kh 22,13). Sự thật đậu lại nơi người và cũng sẽ kết thúc nơi Ngài.

III. AMEN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA CHÚNG TA

     Vì Chúa Kitô là tiếng Amen của chúng ta nên bây giờ ta cất lên tiếng Amen trong Chúa Kitô. Trong Chúa Kitô ta thưa lên tiếng Amen với Thiên Chúa , với anh chị em mình và với chính mình

1. Với Thiên Chúa
     Như đã nói trên đây , tiếng Amen có nghĩa là chấp nhận đúng như vậy. Đứng trước thánh ý Thiên Chúa đôi khi chúng ta hoang mang, mất phương hướng vì đường lối của Thiên Chúa khác đời lối của chúng ta. Có những lúc Thiên Chúa như thể chạy trốn chúng ta. Cũng có những lúc, qua bề trên Ngài bảo chúng ta làm chuyện này chuyện nọ, nhưng thấy dường như không hợp lý mấy. Ai trong chúng ta mà không có lần cảm nghiệm được khó khăn trước mẹnh lệnh của Thiên Chúa….. Khi đó ta làm gì ? Thưa Amen với Thiên Chúa. Cũng như Chúa Giêsu đã thưa Amen với Thiên Chúa trong khi thi hành sứ mạng của mình thì giờ đây chúng ta trong Chúa Kitô thưa Amen với Thiên Chúa với xác tín rằng Ngài là sự thật, là tình thương và thành tín. Trong mỗi giây phút của cuộc đời người tu sĩ sẽ thưa lên với Thiên Chúa tiếng Amen, qua đó họ muốn nói rằng: Ngài sao Ngài cứ vậy. Ở đây ta nên trích ra một đoạn của một tác giả:


“Khi sung sướng cũng như lúc gian nan, con đã nói rất nhiều với Ngài. nhưng con lại có cảm tưởng như chưa nói với Ngài được điều gì. Có thật Ngài nghe con không? Vì đáp lại, con chỉ thấy Ngài im lặng. Trước mặt Ngài, mọi lời lẽ con người đều tan biến mất và không biết đi đâu. Thật ra chúng đã được cơn bão của Ngài cuốn đi và như thế chữ nghĩa của con cũng đã rơi vào lòng Ngài. Bây giờ con đã an tâm để kết thúc, để nói Amen.
     Ngài sao thì Ngài vậy, Ngài là Đấng Tối Cần, Nhân Hậu, Vĩnh Cửu. Chỉ mình Ngài là quan trọng, con sung sướng thưa Amen. Xin cứ như vậy. Ngài phải như thế. Ngài ra sao thì phải như vậy.
     Mọi sự nơi Ngài đều là Mầu Nhiệm, Mầu Nhiệm vô phương hiểu được, là quãng cách mênh mông, là ánh sáng xa vời, là đêm tối hoàn toàn Amen. Xin cứ như vậy. Ngài quyền năng và cao cả. Ngài có thể làm được mọi sự vì Ngài là tình yêu Amen. Nhưng Ngài cũng là Đấng xa vời, Thinh Lặng là Thánh và đáng sợ. Xin thưa Amen với tất cả con người đó của Ngài. Ngài cứ như thế, dù con run rẩy, dù con muốn khóc khi thấy Ngài như vậy. Con phục lạy Qui Luật Hữu Thể của Ngài.           Con sấp mặt xuống đất mỗi khi thấy uy phong Kinh Khủng của Ngài. Trên uy phong đó phảng phất bầu không khí im lặng vĩnh cửu, phảng phất ánh sáng dịu êm. Uy phong Ngài ngập trong một luồng sáng không sao hiểu được, luồng sáng ấy đã xé màn đêm, chiếu thẳng vào con Ngài ở trên nơi cao chẳng bao giờ đụng thấu, Ngài ở nơi xa xăm chẳng bao giờ rút ngắn lại được. Dầu thế con vẫn thưa Amen Amen. Xin hãy như vậy. Ngài ra sao thì xin cứ như vậy.”
Peter Lippert (1879 – 1936).

2. Amen với chính mình
     Amen với Thiên Chúa, nhưng đồng thời amen với chính mình, nghĩa là mình sao thì xin cứ như thế trong thánh ý Thiên Chúa. Tôi sinh ra trên trần gian này không ngoài thánh ý Thiên Chúa; tôi sống và làm việc cũng ở trong thánh ý Ngài. Biết thế nhưng có những lúc cất lên tiếng amen với những gì mình là không phải chuyện dễ, nhất là những lúc yếu đuối tội lỗi, những lúc vụng về bất tài, không có khả năng như người ta, hay không có quyền như người ta, như chị em, những lúc người ta khinh thường chúng ta, những lúc ta đau ốm bệnh hoạn ….Khi ta thưa lên tiếng amen, ta muốn chấp nhận con người ta là như vậy trước mặt Thiên Chúa và trước mặt anh chị em mình.

     Trước mặt Ngài , lạy Chúa, con là vậy đó , amen. Xin chúc tụng Ngài, xin thưa tiếng amen những lúc con gặp tai ương, thử thách, bị khinh khi, bị coi thường. Khi thành công hay thất bại, con xin thưa với Ngài: amen. Khi sáng suốt hay lú lẩn con xin thưa: amen. Con thưa với Ngài tiếng amen. Khi sa ngã con thưa với Ngài: amen.
     Khi ta thưa lên tiếng amen ta trở về với con người thật của ta, và từ đó không dám hoênh hoang tự phụ với anh chị em mình những gì ta có được.

3. Amen với chị em
     Amen với chính mình đã khó, còn amen với chị em mình càng khó hơn. Làm sao chấp nhận một chị em khó tính; làm sao có thể nói amen với con người đang tìm cách hạ bệ tôi, đang tìm cách lên mặt day đời tôi, đang tìm cách bôi nhọ, hạ nhục tôi cách này hay cách khác; làm sao có thể amen với những chị em khó tính khó nết, những chị em mà thấy là muốn tránh xa không muốn gặp… Thế mà nếu chúng ta muốn làm môn đệ Chúa Kitô chúng ta phải đón nhận những chị em đó, phải vượt qua mọi rào cản để có thể nói tiếng amen với những chị em đó. Amen với họ nghĩa là chấp nhận họ như họ là, chứ không theo như chúng ta cho họ là. Họ là sao

Chúa Kitô đã thưa tiếng amen với anh em mình , khi chấp nhận sống với họ thì ta không có lý gì mà không đón nhận mà thưa tiếng amen với họ.
4. Amen với hoàn cảnh cua cuộc sống
     Chấp nhận chính mình, chấp nhận anh chị em mình, nhưng cũng có chấp nhận hoàn cảnh của cuộc sống, nghĩa là nói tiếng amen với cuộc sống của mình, bằng lòng với hoàn cảnh của mình.


IV. Amen của ta được móc nối với Amen của Chúa Kitô

     Chúng ta đã nói Chúa Kitô là tiếng Amen. Ngài là tiếng Amen hoàn hảo nhất đối với Thiên Chúa , đối với anh chị em của mình và với chính cuộc đời của Ngài. Ngài đã sống trọn vẹn tiếng Amen và bây giờ trong Ngài ta có khả năng sống tiếng Amen. Tiếng Amen của ta được lòng vào trong tiếng amen của Ngài. Tự sức chúng ta không bao giờ có khả năng vâng phục Thiên Chúa, không bao giờ có khả năng chấp nhận chính mình cũng như anh em mình, không bao giờ thưa nổi tiếng Amen, xin vâng…Chỉ trong Chúa Kitô ta mới có khả năng nói lên tiếng Amen trong sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa.

TẠM KẾT

    Để kết luận chúng ta xin trích ra đây lời của một nhà thần học giải phóng, L. Boff :
“Cất lời Amen là phó thác và xác tín rằng tất cả nằm trong bàn tay Cha, là vượt qua nỗi thất vọng và sợ hãi. Kinh Lạy Cha tóm tắt trọn vẹn định mệnh con người, là hướng về trời cao và cũng bám rễ sâu nơi trần thế.               Chính vì thế mà chúng ta thưa Amen trước mọi mưu mô của sự dữ, cuốn hút của cám dỗ, trước những đối kháng trên đường, những cay cực đi tìm cơm bánh, bởi vì chúng ta xác tín rằng Thiên Chúa là Cha, rằng ta hiến thân trọn vẹn cho Danh chí thánh Ngài, rằng ta mong đợi trong tin tưởng Nước Ngài sẽ đến. Và chúng ta cũng chắc chắn rằng ý Cha sẽ thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
      Kinh Lạy Cha bắt đầu với việc tự hiến của con người ngước mắt nhìn lên trời cao, nơi đổ xuốg nguồn ơn cứu độ. Sau khi đã kinh qua những áp bức con người, lời kinh kết thúc trong niềm trông cậy được đổi mới và thưa lên AMEN.
     Niềm trông cậy này có nền tảng nơi Đức Giêsu Kitô, Đấng dạy ta đọc Kinh Lạy Cha. Lời kinh thu tóm mọi mâu thuẫn trong đời đầy bi đát, với hy vọng được giải phóng trọn vẹn. Bằng một trực giác chí lý thánh Phaolô nói: “chỉ có một tiếng vâng trong Đức Kitô” (2Cor. 1.9). Tất cả những gì Thiên Chúa hứa hẹn cho con người và Kinh Lạy Cha hàm chứa mỗi lời hứa ấy, là sự sống vĩnh cửu và hiện tại – đã tìm được tiếng đáp: “Có” trong Đức Kitô (2Cor 1.20). thánh Goan cũng khẳng định: “Ngài là “Amen” (Kh.h. 3.14). nếu chính Ngài đã là Amen như ta đọc lên ở cuối các lời cầu, thì ta có quyền tin chắc chắn rằng ta luôn được Chúa nhận lời. Ý thức về nhu cầu của ta đã là mạnh, nhưng còn niềm tin tưởng chắc chắn mạnh hơn: Cha chúng ta luôn săn sóc đến chúng ta. AMEN.”

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa