THỨ TƯ TUẦN XXVII TN

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Niệm »THỨ TƯ TUẦN XXVII TN

THỨ TƯ TUẦN XXVII TN

LỜI CHÚA: LC 11, 1-4

     Một hôm, Ðức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. Người bảo các ông: “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Ðại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.”

SUY NIỆM:

     Trong Tin Mừng hôm nay, một người trong nhóm môn đệ xin Chúa Giêsu dạy cách cầu nguyện và Chúa Giêsu đã dạy cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.

Khi cầu nguyện anh em hãy nói: “Lạy Cha xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.” đây là lời cầu nguyện hướng về Chúa, cầu cho danh Chúa được mọi người biết đến và tôn thờ Chúa. Nếu ta sống tốt danh Chúa được chúc tụng, nếu ta sống tội lỗi, Danh Chúa bị xúc phạm.

Tiếp đến Chúa dạy cầu cho chính bản thân chúng ta: “ xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”.

     Ta cầu xin không chỉ lương thực nuôi phần xác mà còn cầu xin lương thực cả phần hồn nữa. Vì như Chúa nói: người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Và ta không chỉ cầu cho bản thân mà còn cầu cho cả tha nhan nữa, vì Chúa dạy xin cho chúng con chớ không chỉ là xin cho con.

     Và Chúa còn dạy: xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho những người mắc lỗi với chúng con. Lời cầu xin này dẫn chúng ta đến một lối sống chan hòa tình thương, và biến đổi cả bộ mặt cuộc đời. Nhưng lại có những nghịch lý trong đời sống con người. Ta dễ với mình mà khó với người, ta được Chúa tha biết bao là tội nhưng ta lại cầm giữ tội anh em ta.

Câu kết của lời kinh: xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Chúa dạy ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan và ơn Thánh của Chúa để không sa vào cám dỗ của ma quỷ mà mất ơn nghĩa Chúa.

     Qua lời kinh Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện, chúng ta hãy nhìn lại đời sống cầu nguyện của chúng ta, Chúng ta cầu nguyện như thế nào? Có phải nói nhiều là được nhậm lời không? Và chúng ta cầu nguyện cách thức nào? Chúng ta có cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu dạy hôm nay không?

     Cầu cho Danh Chúa cả sáng, cầu cho bản thân và tha nhân, sống vị tha và xin được sống trong ân nghĩa Chúa. Cầu nguyện không lải nhải, không vòng vo, nhưng hãy cầu nguyện như Chúa dạy.

     Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết cầu nguyện bằng Lời Kinh Chúa dạy, để lời cầu nguyện của chúng con được đẹp lòng Chúa và mưu ích cho chúng con.

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa