THỨ SÁU TUẦN XXV TN

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Niệm »THỨ SÁU TUẦN XXV TN

THỨ SÁU TUẦN XXV TN

 

LỜI CHÚA: LC 9, 18-22

Hôm ấy, Ðức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Ðám đông nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”

SUY NIỆM:

     Đám đông bảo thầy là ai? : “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Đám đông là những người đi nghe Chúa giảng dạy, được chứng kiến các phép lạ Chúa làm, được Chúa Chữa lành bệnh tật và trừ quỷ. Họ lãnh nhận tấ nhiều ơn lành  của Chúa nhưng họ không biết Chúa là ai.

      Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.” Phêrô đại diện Nhóm Mười Hai, được Chúa Thánh Thần linh ứng đã nói đúng về Chúa Giêsu.

     Đám đông không biết Chúa là ai, còn Nhóm Mười Hai biết Chúa, nhưng họ sống với Chúa như thế nào?

     Tin Mừng Hôm nay Chúa Giêsu bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sống lại.”

     Và lời này đã ứng nghiệm, chúng ta nhìn lại cuộc tử nạn của Chúa để biết được đám đông và các môn đệ.

     Đám đông nói Chúa là Tiên Tri, tung hô Chúa khi đón nhận phép lạ Chúa, nhưng cũng đám đông đã hô đóng đinh nó vào thập giá.

    Nhóm Mười Hai biết Chúa là Thiên Chúa nhưng khi vào cuộc tử nạn, các ông bỏ trốn hết, và tệ hơn nữa là chối bỏ : “ tôi không biết người này là ai”.

    Còn chúng ta, con cái của Thiên Chúa, chúng ta nói Chúa Giêsu là ai? Và chúng ta đã sống lời xác tín của mình như thế nào? Khi vui thì ta theo Chúa, lúc buồn ta loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống của ta.

     Chúng ta bảo Chúa là ai trong cuộc đời mình? Mỗi người sẽ có câu trả lời riêng của mình, chúng ta sống tương quan với Chúa như thế nào thì Chúa là thế ấy của chúng ta.

     Chúa Giêsu của chúng ta là Thiên Chúa đã đi vào cuộc tử nạn để cho chúng ta được sống và hưởng hạnh phúc đời đời, thì chúng ta cũng không tránh khỏi cuộc tử nạn mỗi ngày để đem lại niềm vui cho người khác, nhất là những người thân yêu của chúng ta.

     Lạu Chúa! Xin Cho con biết được Chúa là ai trong cuộc đời con, để con sống đúng với lời mà con tuyên xưng.

 

 

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa