THỨ BẢY TUẦN XXXIII TN

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Niệm »THỨ BẢY TUẦN XXXIII TN

THỨ BẢY TUẦN XXXIII TN

LỜI CHÚALC 20: 27-40

    Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Ðức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, ông Môsê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải cưới lấy nàng, để gầy dựng một dòng giống cho anh hay em mình. (29) Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. (30) Người thứ hai, (31) rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. (32) Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. (33) Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?"

(34) Ðức Giêsu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, (35) chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. (36) Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. (37) Còn về vấn để kẻ chết sống lại, thì chính ông Môsê cũng đã cho thầy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Ðức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Ápraham, Thiên Chúa của tổ phụ Ixaác, và Thiên Chúa của tổ phụ Giacóp. (38) Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống".

(39) Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm". (40) Quả vậy, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay thánh Luca thuật lại việc một số người thuộc nhóm Xa-đốc chất vấn Chúa Giêsu về sự sống đời sau, vì họ chủ trương không có sự sống lại. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã giúp họ hiểu rõ hơn về cuộc sống đời sau, và họ đã tâm phục khẩu phục với lời giải thích của Người về sự sống đời sau.

Con người chúng ta, từ linh hồn đến thân xác đều là hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Sau cuộc đời này, thân xác vì hư nát nên trở về với bụi đất, còn linh hồn bất tử nên sau khi vượt qua cõi đời tạm bợ này chúng ta sẽ bước vào cõi sống vĩnh hằng. Đây là một điều chắc chắn mà mọi Kitô hữu tin tưởng dựa vào sự khẳng định của Chúa Giêsu khi Người trả lời cho một số người thuộc nhóm Xa-đốc. Người nói: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.” (Lc 20, 34-36)

Với câu trả lời trên của Chúa Giêsu cho chúng ta biết được ba điều:

-     Thứ nhất: Sau khi chúng ta từ giả cõi đời này, chúng ta sẽ đến trước tòa Thiên Chúa để được phán xét về đời sống của chúng ta khi ở trần gian này: “những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết”.

-     Thứ hai: Những việc lành, việc đạo đức chúng ta làm trong cuộc sống hiện tại sẽ là tấm vé dẫn đưa chúng ta vào Nước Thiên Chúa để hưởng hạnh phúc đời đời. Ngược lại, nếu đời này chúng ta làm điều xấu, điều ác phản nghịch lại Thiên Chúa chúng ta sẽ vào nơi lửa không hề tắt để đời đời trầm luân trong đó.

-     Thứ ba: Sau khi phán xét, những ai được vào Thiên Quốc sẽ không cưới vợ lấy chồng nữa, mà họ giống như các Thiên Thần, vì họ là con cái Thiên Chúa, con cái sự sống.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống sao để mai ngày sau khi chịu phán xét, chúng ta được vào Nước Trời hưởng hạnh phúc muôn đời.

Xét lại đời sống đạo của chúng ta xem chúng ta đã sống thế nào? Chúng ta có thực hiện điều răn Chúa dạy là “kính Chúa yêu người” vào đời sống hằng ngày không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết quý trọng công ơn cứu chuộc của Chúa dành cho mỗi người chúng con, để chúng con ý thức hơn trong việc tuân giữ giới răn của Chúa đời sống đạo, hầu ngày sau chúng con được sống muôn đời trong Nước Chúa. Amen.  

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa