THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Niệm »THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

 

LỜI CHÚA: Mt 12, 46-50

 

 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người.  Có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy”.

 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?”  Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”.

 

SUY NIỆM

 

Theo lẽ tự nhiên, tình cảm gia đình rất là cao quý và thiêng liêng nhất đối với mọi người. Đức Giêsu trong thân phận làm người, Ngài cũng sống mối dây tình cảm ấy. Tuy nhiên, trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu thuật lại việc Đức Giêsu đã trả lời một người thưa với Ngài về việc Mẹ và anh em của Ngài đang tìm Ngài, Đức Giêsu đã nói với họ: “ai là mẹ tôi? và ai là anh em tôi?”

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay thánh Matthêu kể cho chúng ta nghe Đức Giêsu đang giảng dạy thì có mẹ và anh em họ hàng đến tìm Ngài. Điều này cho ta hiểu rằng Đức Giêsu cũng có một mái ấm gia đình đầy ắp tình yêu thương của mẹ và anh em họ hàng. Mối dây tình cảm gia đình huyết nhục thật cao quý, nhưng đối với Ngài mối liên hệ thiêng liêng còn cao quý hơn nhiều. Chẳng phải Ngài xem thường tình cảm gia đình tự nhiên hay lãnh đạm với mẹ và những người họ hàng của mình khi nói: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” (Mt 12, 48), nhưng Ngài muốn đề cao những người biết chú tâm lắng nghe và thực hành lời Ngài, những người thực thi Thánh ý của Chúa Cha. Khi chỉ vào các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” (Mt 12, 49). Đức Giêsu muốn cho mọi người biết những người thực thi Thánh ý Chúa Cha qua việc lắng nghe và thực hành lời  Ngài thì cao quý hơn cả gia đình huyết nhục, và họ trở nên những người trong gia đình thiêng liêng của Ngài. Ngài nói: Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.(Mt 12, 50). Mặt khác, nhân cơ hội này, Đức Giêsu cũng cho chúng ta biết Mẹ Maria không chỉ là mẹ sinh ra Ngài mà còn là mẹ của Ngài về đàng thiêng liêng nữa, vì Mẹ là người thực thi Thánh ý Thiên Chúa cách trọn hảo nhất.

Thực vậy, chúng ta thật hạnh phúc vì chúng ta có “cơ hội vàng” để được làm người nhà của Thiên Chúa nếu chúng ta biết thực thi lời giảng dạy của Ngài vào cuộc sống.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa vào đời sống hằng ngày, để chúng ta sớm trở nên thành viên của gia đình Thiên Chúa hầu mai ngày chúng ta được vào ở trong Nhà Thiên Chúa là Cha của chúng ta.

Xét lại đời sống đạo của chúng ta, tôi cũng như các bạn, chúng ta đã thực thi Lời Chúa vào đời sống hằng ngày chưa? Những điều Chúa dạy chúng ta tóm lại trong một chữ “yêu”, chúng ta đã sống chữ yêu ấy như thế nào trong tương quan với Chúa và với anh chị em?

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết thực thi lời Chúa dạy vào đời sống hằng ngày của chúng con, để mai ngày chúng con cũng được Chúa giới thiệu với mọi người rằng: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” Amen.

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa