THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Niệm »THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN

 

LỜI CHÚA: Mt 18, 1-5.10.12-14

Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.  “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

“Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.".

 

SUY NIỆM

Trong cuộc sống đời thường, ai ai cũng tìm đủ mọi cách để có nhiều tiền của, và sau đó là tìm tới danh vọng, địa vị. Người ta có thể dùng mọi thủ đoạn để tranh giành địa vị cao nhất trong xã hội. Các môn đệ của Đức Giêsu cũng không tránh khỏi sự ham mê, yêu thích danh vọng ấy. Tin Mừng hôm nay thánh Matthêu đã thuật lại điều đó qua việc các ông hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” ”(Mt 18, 1).

 Câu hỏi của các môn đệ đặt ra cho thấy các ông chưa hình dung được Nước Trời là gì? Và những người được vào Nước Trời sẽ là người như thế nào? Các ông cứ tưởng Nước Trời như các nước ở trần gian, kẻ lớn nhất sẽ được cai trị mọi người. Nhân cơ hội này, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta về điều kiện để vào Nước Trời. Người nói: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời(Mt 18, 3). Đồng thời Người cũng cho các môn đệ biết ai là người lớn nhất trong Nước Trời. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời(Mt 18, 4).

Chúng ta biết trẻ em thì trong trắng, thật thà, đơn sơ và khiêm nhường. Trẻ em không tham danh vọng nhưng yêu mến và phó thác mọi sự cho cha mẹ mình. Trẻ em không nuôi hận thù nhưng dễ tha thứ. Chính vì trẻ em có nhiều đức tính tốt lành nên hôm nay Đức Giêsu đã đưa một em nhỏ ra để làm mẫu người cho các môn đệ và mỗi người chúng ta noi theo.

Muốn làm môn đệ của Đức Giêsu, làm một thành viên của Nước Trời, chúng ta cần phải sống tinh thần của trẻ thơ, trong trắng thật thà, khiêm nhường trong phục vụ, đơn sơ và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.   

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của trẻ thơ như Đức Giêsu mong muốn. Biết nhìn nhận sự hèn kém của mình để trông cậy tín thác vào Thiên Chúa, không tham danh vọng địa vị, nhưng biết sống đơn sơ, thật thà như trẻ nhỏ.

Nhìn lại đời sống đạo của chúng ta, nhiều lúc chúng ta chưa sống đơn sơ thật thà. Đôi lúc chúng ta còn dùng nhiều lí lẽ để biện minh cho sự sai trái của mình. Chúng ta chưa khiêm tốn vì chúng ta còn muốn mọi người tôn trọng, kính nể với những việc tốt chúng ta đã làm, hay chúng ta còn khinh khi những người thấp kém hơn chúng ta về một mặt nào đó. Chúng ta chưa thực sự phó thác mọi việc trong tay Chúa, nhưng cậy dựa vào sức mình.

Mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại cách sống của mình để chỉnh sủa và quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con thực hiện được bài học Chúa dạy chúng con hôm nay vào đời sống hằng ngày của chúng con, để chúng sớm trở nên những trẻ nhỏ trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa