Suy niệm lời Chúa

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Niệm

Suy niệm lời Chúa

THỨ 3 TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

28/02/2022 - 18:39
 • Mô tả

  Jos. vinc Ngọc Biển

 • THỨ 2 TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

  27/02/2022 - 09:33
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

  24/02/2022 - 20:39
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ BA LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

  21/02/2022 - 20:36
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 • THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

  20/02/2022 - 06:13
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

  17/02/2022 - 12:00
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

  14/02/2022 - 17:42
 • Mô tả

  Jos. vinc Ngọc Biển

 • THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

  13/02/2022 - 20:43
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ NĂM TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

  09/02/2022 - 20:17
 • Mô tả

  Jos. vinc Ngọc Biển

 • THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN

  07/02/2022 - 08:04
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

  Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

  Hotline : 02513 769 557 

  Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

  1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa