Lời chúa - dongnuthuasaitinhthuongchua.com

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa

Lời chúa

THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY

06/03/2022 - 20:33
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ BẢY SAU LỄ TRO

  04/03/2022 - 17:54
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ SÁU SAU LỄ TRO

  03/03/2022 - 20:11
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ NĂM SAU LỄ TRO

  02/03/2022 - 19:54
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ 3 TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN

  28/02/2022 - 18:39
 • Mô tả

  Jos. vinc Ngọc Biển

 • THỨ 2 TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

  27/02/2022 - 09:33
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

  24/02/2022 - 20:39
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ BA LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ

  21/02/2022 - 20:36
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 • THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN

  20/02/2022 - 06:13
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN

  17/02/2022 - 12:00
 • Mô tả

  Mai Khôi

 • Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

  Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

  Hotline : 02513 769 557 

  Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

  1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa