Lời chúa - dongnuthuasaitinhthuongchua.com

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa

Lời chúa

THỨ HAI TUẦN 19 TN

08/08/2021 - 15:52
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN B

  07/08/2021 - 15:46
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 • THỨ BẢY TUẦN 18 TN

  06/08/2021 - 06:18
 • Mô tả

   Rosa Tình Thương

 • THỨ 6 TUẦN 18 TN

  05/08/2021 - 07:15
 • Mô tả

     Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy   

 • THỨ NĂM TUẦN 18 TN

  04/08/2021 - 07:26
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ TƯ TUẦN 18 TN

  03/08/2021 - 09:14
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

   

 • THỨ BA TUẦN 18 TN

  02/08/2021 - 06:22
 • Mô tả

   Rosa Tình Thương

 • THỨ HAI TUẦN 18 TN

  01/08/2021 - 20:42
 • Mô tả

  TGM Giuse Nguyễn Năng

 • CHÚA NHẬT TUÀN 18 TN B

  31/07/2021 - 06:04
 • Mô tả

    Lm, Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

 • Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

  Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

  Hotline : 02513 769 557 

  2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa