Lời chúa - dongnuthuasaitinhthuongchua.com

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa

Lời chúa

THỨ SÁU TUẦN XXIV TN

16/09/2021 - 06:13
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • THỨ SÁU TUẦN XXIV TN

  16/09/2021 - 06:12
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • THỨ NĂM TUẦN XXIV TN

  15/09/2021 - 06:10
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI

  14/09/2021 - 13:26
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 • LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

  13/09/2021 - 06:16
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ HAI TUẦN XXIV TN

  12/09/2021 - 16:33
 • Mô tả

  LM JOS NGỌC BIỂN

 • CHÚA NHẬT XXIV TNB

  12/09/2021 - 06:12
 • Mô tả

  TGM GIUSE NGUYỄN NĂNG

   

 • THỨ BẢY TUẦN XXIII TN

  10/09/2021 - 06:19
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ 6 TUẦN XXIII TN

  09/09/2021 - 06:05
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • THỨ NĂM TUẦN XXIII TN

  08/09/2021 - 06:01
 • Mô tả

   Rosa Tình Thương

 • Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

  Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

  Hotline : 02513 769 557 

  2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa