Lời chúa - dongnuthuasaitinhthuongchua.com

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa

Lời chúa

CHÚA NHẬT TUÀN 18 TN B

31/07/2021 - 06:04
 • Mô tả

    Lm, Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

 • THỨ BẢY TUẦN 17 TN

  30/07/2021 - 06:01
 • Mô tả

     Rosa Tình Thương

 • THỨ SÁU TUẦN 17 TN

  29/07/2021 - 06:15
 • Mô tả

  Jos Ngọc Biển

 • LỄ THÁNH MACTA

  28/07/2021 - 07:39
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ TƯ TUẦN 17 TN

  27/07/2021 - 06:34
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • THỨ BA TUẦN 17 TN

  26/07/2021 - 06:08
 • Mô tả

   Rosa Tình Thương

 • THỨ HAI TUẦN 17 TN

  25/07/2021 - 15:21
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • THỨ BẢY TUẦN 16 TN

  23/07/2021 - 06:00
 • Mô tả

   Rosa Tình Thương

 • CHÂN THÀNH TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG

 • Mô tả

  Simon Hòa Trương Hữu Lễ. OSB

 • THỨ SÁU TUẦN 16 TN

  22/07/2021 - 06:23
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

 • Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

  Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

  Hotline : 02513 769 557 

  2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa