Lời chúa - dongnuthuasaitinhthuongchua.com

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa

Lời chúa

THỨ 6 TUẦN 20 TN

19/08/2021 - 06:16
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • THỨ 5 TUẦN 20

  18/08/2021 - 07:16
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương 

 • THỨ 4 TUẦN 20 TN

  17/08/2021 - 07:10
 • Mô tả

  Jos. Ngọc Biển

 • THỨ BA TUẦN 20 TN

  16/08/2021 - 10:11
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương 

 • THƯ 2 TUẦN 20TN

  15/08/2021 - 08:54
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI

  14/08/2021 - 05:56
 • Mô tả

   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J

 • THỨ BẢY TUẦN 19 TN

  13/08/2021 - 06:03
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ SÁU TUẦN 19 TN

  12/08/2021 - 07:40
 • Mô tả

  Jos. Ngọc Biển

 • THỨ NĂM TUẦN 19 TN

  11/08/2021 - 05:39
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ 4 TUẦN 19 TN

  10/08/2021 - 07:39
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

  Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

  Hotline : 02513 769 557 

  2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa