Lời chúa - dongnuthuasaitinhthuongchua.com

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa

Lời chúa

CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM C

27/11/2021 - 20:16
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J. 

 • THỨ BẢY TUẦN XXXIV TN

  26/11/2021 - 06:15
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ SÁU TUẦN XXXIV TN

  25/11/2021 - 07:30
 • Mô tả

  Jos Ngọc Biển

 • THỨ NĂM TUẦN XXXIV TN

  24/11/2021 - 06:20
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ TƯ TUẦN XXXIV TN

  23/11/2021 - 07:22
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 • THỨ BA TUẦN XXXIV TN

  22/11/2021 - 08:10
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ HAI TUẦN XXXIV TN

  21/11/2021 - 16:33
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

 • LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

  21/11/2021 - 16:32
 • Mô tả

  TGM Giuse Nguyễn Năng

 • THỨ BẢY TUẦN XXXIII TN

  19/11/2021 - 06:13
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ SÁU TUẦN XXXIII TN

  18/11/2021 - 06:17
 • Mô tả

  Jos Ngọc Biển

 • Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

  Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

  Hotline : 02513 769 557 

  2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa