ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Ơn gọi»ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP

1. Sức khỏe bình thường. Khám sức khỏe trước                           

 khi vào tu, có giấy chứng nhận của bác sĩ.

        2. Tuổi tối đa, dưới 30 tuổi.

3. Có khả năng sống cộng đoàn.

        4. Tối thiểu tốt nghiệp trung học cơ sở.

        5. Trí phán đoán lành mạnh.

        6. Có đời sống đạo đức.

7. Ý ngay lành, tình nguyện tận hiến cho Thiên Chúa.

        8. Nộp chứng thư bí tích Thánh Tẩy và Thêm Sức; tình trạng thong dong. Nếu ứng sinh đã từng được nhận vào một Tu hội Thánh hiến hoặc một Tu đoàn tông đồ khác, cần thêm chứng thư của bề trên cao cấp của Tu hội hay Tu đoàn ấy; nội dung chứng thư này xin cho biết rõ về tình trạng và lí do đương sự chuyển dòng. Bề trên cần phải điều tra kỹ về đương sự trước khi thâu nhận.

                                                                                                                                                      HIẾN PHÁP SỐ 68

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa