Ý CẦU NGUYỆN THÁNG BA

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Hội dòng»Ý Cầu Nguyện»Ý CẦU NGUYỆN THÁNG BA

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG BA

 

·      Ý CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho các Kitô hữu đáp lại những thách đố về mặt đạo đức sinh học.

Chúng ta cầu nguyện cho các Kitô hữu đang đối diện với những thách đố mới về mặt đạo đức sinh học, xin cho họ tiếp tục bảo vệ phẩm giá của toàn bộ sự sống con người, bằng lời cầu nguyện và hành động.

·      Ý CẦU NGUYỆN CỦA HIỆP HỘI

-       Cầu cho hòa bình thế giới, mọi người được sống trong tình yêu thương.

-       Cầu cho tội nhân trở về với Chúa.

-       Cầu cho từng thành viên Hiệp Hội được ơn nhận biết mình, sống tình bác ái với chị em và mọi người.

-       Cầu cho sự Hiệp nhất của Hiệp hội.

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa