Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Hội dòng»Ý Cầu Nguyện»Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 1

 

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

Cầu cho tình huynh đệ đích thức của nhân loại

Chúng ta cầu nguyện cho mọi người đau khổ vì bị phân biệt đối xử và bách hại tôn giáo, xin cho các quyền lợi và phẩm giá của họ được nhìn nhận, vì họ thật là anh em trong gia đình nhân loại.

 Ý CẦU NGUYỆN CỦA HIỆP HỘI:

Cầu cho sự hiệp nhất yêu thương

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các chị em biết xây dựng tình hiệp nhất trong Hiệp Hội vì hiệp nhất sẽ giúp chị em nên một trong một thân thể Đức Kitô, đồng thời chị em cầu nguyện cho nhau trong tình thương và lòng nhân ái. Xin cho các chị em biết quan tâm đến nhau chia sẻ với nhau trong đời sống, nhất là chăm sóc các chị lớn tuổi để Lòng Thương Xót của Chúa được thể hiện trong chính Hiệp Hội chúng ta.

 

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa