Giáo hội - dongnuthuasaitinhthuongchua.com

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Giáo hội

CHÚA NHẬT TUẦN XXXI TNB

30/10/2021 - 06:26
 • Mô tả

   Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J 

 • THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

  29/10/2021 - 06:23
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ SÁU TUẦN XXX TN

  28/10/2021 - 07:29
 • Mô tả

  Jos Ngọc Biển

 • LỄ THÁNH SIMON VÀ GIUĐA TÔNG ĐỒ

  27/10/2021 - 07:29
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ TƯ TUẦN XXX TN

  26/10/2021 - 08:01
 • Mô tả

  Maria Phạm

 • THỨ BA TUẦN XXX TN

  25/10/2021 - 08:01
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ BẢY TUẦN XXIX TN

  22/10/2021 - 06:02
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • THỨ SÁU TUẦN XXIX TN

  21/10/2021 - 07:24
 • Mô tả

  Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J.

   

 • THỨ NĂM TUẦN XXIX TN

  20/10/2021 - 06:09
 • Mô tả

  Rosa Tình Thương

 • ĐI TU CÓ KHÓ KHÔNG?

 • Mô tả

  Lm. Mar – Aug Bùi Văn Hồng Phúc, SSS

 • Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

  Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

  Hotline : 02513 769 557 

  2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa